Tag Archives: Bangladesh

Biên giới Ấn Độ–Bangladesh (Continued): Say goodbye to the weirdest border dispute in the world

By Adam Taylor Washington Post August 1 – 2015   Just after midnight Saturday, one of the most perplexing border disputes in the world officially ended. India and Bangladesh began the exchange of over 160 enclaves – small areas of … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, India, International relations | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Biên giới Ấn Độ–Bangladesh: Why India and Bangladesh have the world’s craziest border

The Economist, Jun 24th 2015, 23:50 BY T.J. THIS year marks a watershed in the annals of bizarre geography. On July 31st India and Bangladesh will exchange 162 parcels of land, each of which happens to lie on the wrong … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, India, International relations | Thẻ , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

TRUNG QUỐC TĂNG CƯỜNG LÔI KÉO CÁC NƯỚC NAM Á KHIẾN ẤN ĐỘ LO NGẠI

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM (Tài liệu tham khảo đặc biệt) Thứ Bảy, ngày 31/8/2013 TTXVN (New York 29/8) “Tạp chí Chính sách Đối ngoại” của Hoa Kỳ mới đây cho biết vài thập kỷ qua Trung Quốc đã áp … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, India, International relations | Thẻ , , , , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?