Tag Archives: chiến tranh Đông Dương

Making More Enemies than We Kill? Calculating U.S. Bomb Tonnages Dropped on Laos and Cambodia, and Weighing Their Implications

The Asia-Pacific Journal, Vol. 13, Issue. 16, No. 3, April 27, 2015 Taylor Owen, Ben Kiernan Debate over the nature and impact of civilian casualties from U.S. aerial attacks continues. “Are we creating more terrorists than we’re killing?,” Defense Secretary … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, International relations, Teaching | Thẻ , , , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?

De Gaulle và Việt Nam (1945- 1969)

Pierre Journoud VHNA: Tiến sĩ sử học Đại học Paris I Panthéon-Sorbonne, PIERRE JOURNOUD là nghiên cứu viên ở Học viện Nghiên cứu Chiến lược trường Đại Học Quân sự Pháp, đồng thời cũng là cộng tác viên nghiên cứu … Tiếp tục đọc

Đăng tải tại Archives, Articles, International relations | Thẻ , , | Bạn nghĩ gì về bài viết này?